Le 1er minéral nutrigénomique pour ruminants
Génial optimise les performances de reproduction
Génial optimise les performances de reproduction !
Révélez le potentiel de votre troupeau
"Naszym zdaniem widoczny jest wpływ na stres zwierząt, nasze stado jest wciąż bardzo żywym stadem, niemniej widzimy rzeczywistą zmianę w wyrażaniu rui. Bardzo szybko widzieliśmy wiele objawów, podczas gdy poprzednio wykrywacz rui sygnalizował ją, ale nie widzieliśmy wzrostu ruchliwości zwierząt. Minerał pozwolił nam również na stabilizację produkcji: zimna pogoda w lutym 2012 roku nie zmniejszyła naszej produkcji. Od czasu wprowadzenia asortymentu GENIAL w hodowli nastąpiło wiele zmian, które równolegle do stałego wzrost wysokiego poziomu produkcji umożliwiają dalszą poprawę wyników hodowlanych (zaoszczędzenie 70 dni między wycieleniem a inseminacją w ciągu 3 lat i zmniejszenie jednostkowego kosztu produkcji o 0,6)”.

Profil

Bussy le Repos (89),

Dlaczego GENIAL

Złagodzenie reakcji na stres u zwierząt, w tym jałówek.

Więcej informacji

Podawanie 350 g REUSSIT' R30 dziennie.  Przy wypasie zwierzęta otrzymują wiaderka PATI' VERT. Krowy zasuszone mogą korzystać z produktów z gamy TARI'GEST.