Le 1er minéral nutrigénomique pour ruminants
Génial optimise les performances de reproduction
Génial optimise les performances de reproduction !
Révélez le potentiel de votre troupeau
"Wyniki stosowania są pozytywne. Zauważyłem ogólną poprawę rozrodu (1,6 słomek na KM), podczas gdy już wcześniej miałem dobre wyniki. Od pierwszych tygodni stosowania ruja była bardziej widoczna; w dłuższej perspektywie czasowej obserwujemy spadek częstości występowania komórek somatycznych i klinicznego przebiegu zapalenia wymienia".

Profil

LAHITTE - TOUPIERE (65), 40 krów Prim' holstein - 8000 kg, przy wskaźniku białka na poziomie 31,5 i tłuszczu na poziomie 40,5.

Dlaczego GENIAL ?

Aby poprawić wyniki reprodukcyjne i zdrowie reprodukcyjne.

Więcej informacji:

Podawanie: 300g R2 YSB dziennie na KM. Przy przejściu na wypas zwierzęta otrzymują wiaderka PATI' VERT. Młodym dodatkowo podaje się wiaderka ACTIV.