Le 1er minéral nutrigénomique pour ruminants
Génial optimise les performances de reproduction
Génial optimise les performances de reproduction !
Révélez le potentiel de votre troupeau
"Ponieważ stosujemy minerały z gamy GENIAL, nastąpiła wyraźna poprawa w kwestii rozrodu - odstęp między wycieleniem a inseminacją uległ skróceniu, liczba inseminacji na krowę spadła.
Ruja jest bardziej wyraźna, a więc bardziej widoczna"

Profil

ST MAUR (32),
Użytki rolne:
182 hektarów,
69 krów rasy Charolaise,
Produkcja oznaczona znakiem towarowym

Dlaczego GENIAL ?

W celu poprawy wyników reprodukcyjnych.

Więcej informacji:

podawanie 150g R2  na krowę dziennie.