Le 1er minéral nutrigénomique pour ruminants
Génial optimise les performances de reproduction
Génial optimise les performances de reproduction !
Révélez le potentiel de votre troupeau
"Obecnie moje krowy są na poziomie 9500 kg przy wskaźniku tłuszczu na poziomie 40 i białka na poziomie 33. Moja produkcja na krowę prawdopodobnie przekroczy w 2012 roku 10 000 kg . Cielenie krów jest rozłożone na cały rok. Jałówki cielą się w 2 okresach: kwiecień/maj (28 miesięcy) i październik (24 miesiące). Krowy nie są prawie w ogóle wypasane na pastwiskach, poza obecnym czasem, gdy wypasane są przez 1,5 godziny, aby rozrzedzić trochę porcję paszy. Pasza składa się z kiszonki kukurydzianej, jęczmienia, słomy, pożywienia płynnego na apetyt, pokarmu zawierającego azot i dodatku produkcyjnego. Stosowanie minerału GENIAL R3 rozpocząłem na początku tego roku. Ruje są bardziej wyraźne, rzeczywiście wizualizacja na ekranie robota daje prawdopodobieństwo rui do 80%, podczas gdy przed użyciem minerału uzyskiwałem wynik 30%. Mam jeszcze jedną uwagę dotyczącą wyglądu sierści i energii moich krów: sierść jest bardziej błyszcząca, a krowy wydają się mieć więcej energii. Można stąd wywnioskować wpływ na zdrowie zwierząt. Będę również stosował PREVELAGE do wzmocnienia działania minerałów GENIAL we wczesnej laktacji..."

Profil

COURBEPINE (27),
105  krów mlecznych Prim’Holstein,
poziom produkcji 9500 Kg,
105 Ha, dojenie za pomocą robota Lely.

Dlaczego GENIAL ?

Aby poprawić uzyskiwane wyniki w dziedzinie reprodukcji.

Więcej informacji:

Od 1 lutego do 6 maja 2012 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego odnotowano spadek współczynnika wykorzystania słomek o 0,81. W 2012 r. zastosowano 1,79 porcji przy inseminacji głębokiej wobec 2,79 porcji w 2011 r. Średni odstęp między wycieleniem a inseminacją nasieniem świeżym spadł z 205 do 148 dni!