Le 1er minéral nutrigénomique pour ruminants
Génial optimise les performances de reproduction
Génial optimise les performances de reproduction !
Révélez le potentiel de votre troupeau
"Wcześniej od czasu do czasu występowały jeszcze nagłe wzrosty liczby komórek, tak naprawdę nie wiedzieliśmy do końca dlaczego, z wysokim średnim poziomem (300 000 - 400 000 komórek).
Miesiąc po rozpoczęciu podawania minerału: ilość komórek spadła poniżej 300.000, by ustabilizować się średnio na poziomie 200.000. Oprócz tego spadku, GENIAL zapewnia stałość: nasze wyniki są stabilne w czasie i nie musimy dłużej zajmować się ciągłymi wzrostami liczby komórek; jakość naszego mleka naprawdę się poprawiła.
Poprawiła się również płodność: zyskaliśmy 30 dni odstępu między wycieleniami a inseminacją, u 20 % krów liczba inseminacji spadła o 3 lub więcej !"

resultat

Profil

Saint Frimin des Bois (45),
Hodowla Prim’Holstein..

Dlaczego GENIAL ?

Aby poprawić płodność i zmniejszyć liczbę komórek.

Więcej informacji:

Podawanie 350 g REUSSIT' R30 dziennie. Przy wypasie zwierzęta otrzymują wiaderka PATI' VERT. Krowy zasuszone mogą korzystać z produktów z gamy TARI'GEST.