Le 1er minéral nutrigénomique pour ruminants
Génial optimise les performances de reproduction
Génial optimise les performances de reproduction !
Révélez le potentiel de votre troupeau
"W tym roku hodowlę prowadzimy dzięki zastosowaniu 10 porcji od buhajów z informacjami genomicznymi i stosowaniu nasienia seksowanego. Oczywiście wyboru dokonujemy w oparciu o mleko, ale przede wszystkim o kończyny i wymię. Wykorzystujemy również transplantację embrionalną z seksowaniem zarodków. Dieta żywieniowa oparta jest wyłącznie na trawie i kiszonce siana, uzupełnionej jęczmieniem i pszenicą, z dodatkiem 800 g mączki kanolowej i soi oraz 200 g minerałów. Nigdy nie zaniedbywaliśmy wkładu minerałów w uzupełnienie dawki pokarmowej i od września 2009 roku stosujemy produkty z gamy GENIAL: Réussit'R2 do reprodukcji i Persist' P2 na czas laktacji.
Pierwszymi zaobserwowanymi rezultatami zmiany gamy były powrót apetytu u zwierząt i lepszy przebieg rui. Mieliśmy trudności z wykryciem rui, ponieważ u naszych zwierzęt nie jest to zbyt widoczne. Teraz samice są bardziej ruchliwe, a nasze jałówki uzyskują powtarzającą się ruję i mają regularny cykl.  Wcześniej sierść zwierząt była gruba i trochę czerwonawa, co stanowi oznakę złego przyswajania miedzi, dziś sierść  jest błyszcząca, co świadczy o dobrym zdrowiu. Ze względu na obecność chelatów i beta-karotenu oraz innych nowości, GENIAL oferuje korzystną cenę za wysokiej jakości minerały, ponieważ beta-karoten jest dla reprodukcji tym, czym turbodoładowanie dla samochodu. Wierzymy, że postęp dokonany w doborze byków i żywieniu jest porównywalny. Chcemy czerpać korzyści z osiągnięć genomiki, aby osiągnąć postęp w rozwoju naszego stada zarówno na poziomie produkcji, jak reprodukcji."

Profil

Saint Jean de Nay (43),
wysokość  950m npm,
35 krów Prim'Holstein - 7600 kg (tłuszcz 40,8 i białko 31,4).